Länkstig

Sofia Sandgren – lnduction therapies in Multiple Sclerosis

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för klinisk neurovetenskap

Disputation
Datum
19 apr 2024
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Hörsal M 106 Karl Isaksson, Medicinaregatan 16
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Avhandlingens fullständiga titel

lnduction therapies in Multiple Sclerosis – Clinical and immunological follow-up

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Elisabeth Gulowsen Celius, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Betygsnämnd: professor Filip Bergquist (ordf.), professor Arne Lindgren (LU) och docent Sukanya Raghavan

Bra att veta

Disputationen hålls på svenska.