Länkstig

Social struktur och maritima nätverk.

Forskning

Ämnesseminariet i arkeologi hösten 2021

Seminarium
Datum
1 dec 2021
Tid
13:15 - 15:00
Plats
Zoom

Arrangör
Institutionen för historiska studier

Linn Nordvall diskuterar textavsnitt från sitt avhandlingsarbete Social struktur och maritima nätverk. Lokal samhällsorganisation och långväga kontakter under senneolitikum och bronsålder (2000–1100 BC) i södra Skandinavien.

Discussant: Magnus Artursson.

The seminars are normally on zoom (links are distributed a few days before each seminar). Some seminars towards the end of the semester may be physical meetings at the department. Please email Christian Isendahl or Cinthya Lana (cinthya.lana@gu.se) if you have any questions.