Bild
Femtoterabyte
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Seminarium om kondenserade materiens fysik - Jacob Linder

Naturvetenskap & IT

Detta är en del av en digital seminarieserie i kondenserade materiens fysik och atomfysik, med syfte att koppla samman forskare från olika nordiska universitet. Jacob Linder från NTNU håller i ett seminarium med titeln "Magnon spin current induced by triplet Cooper pair supercurrents".

Seminarium
Datum
21 feb 2022
Tid
13:15 - 14:15
Plats
Digitalt via Zoom
Ytterligare information
Zoom-länk till
seminariet

Jacob Linder: Magnon spin current induced by triplet Cooper pair supercurrents

Abstract

At the interface between a ferromagnetic insulator and a superconductor there is a coupling between the spins of the two materials. We show that when a supercurrent carried by triplet Cooper pairs flows through the superconductor, the coupling induces a magnon spin current in the adjacent ferromagnetic insulator. The effect is dominated by Cooper pairs polarized in the same direction as the ferromagnetic insulator, so that charge and spin supercurrents produce similar results. Our findings demonstrate a way of converting Cooper pair supercurrents to magnon spin currents[1].  

[1] L. G. Johnsen, H. T. Simensen, A. Brataas, and J. Linder, Phys. Rev. Lett. 127, 207001 (2021)

Seminariet hålls digitalt via Zoom

Zoom-länk: https://nordita.org/zoom/nvcms

Läs mer om seminarieserien

Seminarium om kondenserade materiens fysik