Bild
Ljuset bryts
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Seminarium om kondenserade materiens fysik - Dam Thanh Son

Forskning
Naturvetenskap & IT

Detta är en digital seminarieserie i kondenserade materiens fysik och atomfysik, med syfte att koppla samman forskare från olika nordiska universitet. Samtalen är informella och ska inspirera till diskussioner och interaktioner.

Seminarium
Datum
26 sep 2022
Tid
15:00 - 16:00
Plats
Digitalt via zoom
Ytterligare information
Zoom-länk till
seminariet

Dam Thanh Son: Nonlinear bosonization of Fermi surfaces: The method of coadjoint orbits

Abstract

Fermi liquid theory is a cornerstone of condensed matter physics. However, Landau's formulation of Fermi liquid theory does not fit into the paradigm of effective field theory. We describe a new method that leads to a field-theoretical reformulation of Landau Fermi liquid theory. In this approach, a system with a Fermi surface is described as a coadjoint orbit of the group of canonical transformations. The method naturally leads to a nonlinear bosonization of the Fermi surface. The Berry phase that the Fermi surface acquires when changing shape is shown to be given by the Kirillov-Kostant-Souriau symplectic form on the coadjoint orbit. We show that the resulting local effective field theory captures both linear and nonlinear effects in Landau’s Fermi liquid theory. Possible extensions and applications of the theory are described. (Reference: Luca Delacrétaz, Umang Mehta, Yi-Hsien Du, DTS arXiv:2203.05004.)

Seminariet hålls digitalt via Zoom

Zoom-länk: https://nordita.org/zoom/nvcms

Läs mer om seminarieserien

Seminarium om kondenserade materiens fysik