Bild
collage av bilder från filmerna med titeltext
Länkstig

See Through – master film

Kultur & språk

Välkommen på filmvisning av examensarbeten med avgångsstudenterna från HDK-Valands masterprogram i film. Sju filmskapare från Colombia, Sverige, Taiwan, Belgien, Norge och Italien åker på en filmisk resa och introducerar er till fragment av ett förhållande, en rymdresa samt en papegoja döpt efter prins William.

Utställning
Datum
10 maj 2023
Tid
17:30 - 20:00
Plats
Annexet, Röda Sten konsthall, Röda Sten 1, Göteborg

I en dynamisk blandning undersöker de berättelser om minne, sorg och moraliska dilemman. Verken funderar, fantiserar och leker med det politiska och det personliga, tar sig an maktstrukturer mellan människa och djur, representation och dömanden, kärlek och konflikt i vardagen, korsande gränser och olika kulturer.

I sina verk har gruppen experimenterat med filmskapande på olika sätt. De iakttar genom kamerans perspektiv, tänker genom skapande.

Genremässigt rör sig verken från dokumentär till fiktion och videoinstallation. Filmvisningen och utställningen kommer att kompletteras med diskussioner från gruppen och Mirka Dujin, filmskapare och universitetslektor i film på HDK-Valand.
 

Program del 1:
Julian McKinney
Madeline pops10 min, essäfilm 

Shih Yi-Fan
Where the Moon goes, 17 min, fiktion  

Lina Ma. Córdoba Beltrán
Polutopia, 23 min, dokumentär  

Samtal med regissörerna
Moderator: Mirka Dujin 

Paus 10 minuter

Program del 2:
Frida E. Elmström
Capture, 14 min, dokumentär

Signe Rosenlund-Hauglid
Extra, 13 min, fiktion

Liesbet De Loof
Triplette, 8 min, video och konstinstallation

Ian Cardinali
Over the Shelter, 14 min, fiktion

Samtal med regissörerna
Moderator: Mirka Dujin 

HDK-Valands samlingssida för samtliga examensevenemang