Länkstig

Reväst webinar: Arbetskraftsbristen i fokus: Vad säger prognoserna om förändringar i utbud och efterfrågan på arbetskraft?

Samhälle & ekonomi

I samarbete med Västra Götalandsregionen

Webinar
Datum
17 jun 2022
Tid
10:00 - 11:30
Plats
zoom webinar

Medverkande
Joacim Waara, samhällsanalytiker Västra Götalandsregionen
Cecilia Olbin Gard, samhällsanalytiker Västra Götalandsregionen
Emelie Hane-Weijman, Institutionen för geografi, Umeå universitet
Jessica Berntsson, samhällsanalytiker Västra Götalandsregionen
Moderator: Karin Althoff, enhetschef Samhällsanalys, Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har i samverkan med SCB tagit fram en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos som sträcker sig fram till 2035. Prognosen omfattar såväl Västra Götaland som riket och åskådliggör utvecklingen för ca 50 utbildningsgrupper. I fokus står förändringar i utbud- och efterfrågan på arbetskraft samt de faktorer som förväntas ha inverkan på både utbuds- och efterfrågesidan. Resultaten pekar mot en växande arbetskraftsbrist under kommande år och prognosen är ett viktigt underlag för kompetensförsörjningsarbetet och de riktade insatser som görs för att anpassa utbildningsutbudet till efterfrågan på arbetsmarknaden. Vid seminariet presenteras prognosen och de huvudsakliga resultaten av analytiker från Västra Götalandsregionen.
Emelie Hane-Weijman kompletterar sedan bilden utifrån sin forskning på temat och berättar om Yrkesrummet- ett verktyg för att adressera kompetensmatchning.