Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Planseminarium - Lejla Mesinovic Klecina (via Zoom)

Samhälle & ekonomi

På planseminariet lägger doktoranden fram en fullständig avhandlingsplan, som bör innehålla en introduktion där forskningsproblemet introduceras och en precisering av avhandlingens syfte och frågeställningar, metod och genomförande samt etiska överväganden samt en preliminär tidsplan för arbetet. Lejla Mesinovic Klecina är FYS doktorand vid institutionen för socialt arbete Ordförande: Birgitta Jansson, inst. för socialt arbete Opponent: Maimuna Abdullahi, doktorand vid inst. för socialt arbete

Seminarium
Datum
16 sep 2020
Tid
10:15 - 12:00
Plats
Pilen (Pilgatan 19A)