Bild
Bild på text.
Foto: Pexels
Länkstig

Modersmålsdagen

Forskning
Kultur & språk
Populärvetenskap

Föreläsningar om modersmål på Kulturhuset Blå stället.

Föreläsning,
Föreställning
Datum
21 feb 2024
Tid
14:00 - 15:30
Kostnad
Gratis

Arrangör
Göteborgs universitet, Kulturhuset Blå Stället och Angereds Bibliotek

I samband med modersmålsdagen bjuder Kulturhuset Blå stället i Angered och Göteborgs universitet in till två spännande och intressanta föreläsningar om modersmål och språk. 

Kl. 14:15 – 14:45
Modersmålen, Språklagen och språkpolitiken.

I Sverige finns en språklag. I den står att alla som bor i Sverige ”ska ges tillgång till språk”. Och det är ”det allmänna, d.v.s. staten, kommunerna och regionerna, som har ansvar för att ge tillgång till språk. Så här har också den svenska språkpolitiken sett ut länge. Men nu är något kanske på väg att ändras. Svenskan blir viktigare – men modersmålen är en resurs.
Medverkande: Sofia Tingsell, språkvårdare på Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen.

Kl. 14:45 – 15:00
Paus med fika - vi bjuder på kakor från Mellanöstern.


Kl. 15:00 – 15:30 
Modersmål arabiska i svenska skolan: utmaningar och möjligheter

I min presentation kommer jag utforska betydelsen av modersmålet för både identitetsutveckling och kunskapsinhämtning i skolan. Den speciella utmaningen med arabiska som modersmål är att språket, förutom ett standardspråk, också innefattar en rad olika talade dialekter.”
Medverkande: Helene Kammensjö, universitetslektor, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet.

Varmt välkomna!