Bild
Mars- framtidens planet
Länkstig

Mars - framtidens planet

Naturvetenskap & IT

Varmt välkomna till samtalsserien Hur vet vi det?! Här diskuterar forskare frågor som är aktuella och viktiga för vårt samhälle. Denna gång fokuserar vi på något som på ett sätt är långt borta från vår egen jord – men kommer det alltid att vara så eller kommer vi en dag i framtiden kunna leva på en annan planet?

Seminarium
Datum
23 nov 2021
Tid
16:30 - 17:15
Plats
Livesändning via Facebook

Medverkande
Maria Sundin
Andreas Johnsson
Arrangör
Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Folkuniversitetet

I programmet kommer forskarna att diskutera frågor som:
”Hur troligt är det att vi kommer kunna spendera längre tid eller rentav flytta till en annan planet? Vad är det som gör Mars så unikt, jämfört med andra planeter i solsystemet?” "Varför har Mars inga hav idag?"

Det finns många komplexa frågeställningar kring detta ämne som dyker upp, några som är mer moraliska kan handla om:

"Hur skulle en tänkbar utveckling av människans närvaro på Mars komma att se ut?”
”Hur skulle det vara försvarbart att bekosta dyra rymdresor när det finns så många olösta problem på jorden i nuläget?”

Mänskligheten har alltid varit beroende av jorden och marken för att genom jordbruk få föda och kunna bygga hem för att skydda sig mot väderfenomen och andra faror. Genom att förstå hur landytorna är uppbyggda och fungerar tillsammans har vi kunnat utveckla moderna städer, industrier och även varningssystem för eventuella naturkatastrofer. Detta är lika viktigt, om inte ännu viktigare, på Mars där förhållandena är än mer extrema.

Medverkande

Maria Sundin – docent i teoretisk fysik på institutionen för fysik där hon bland annat undervisar i astronomi. Marias forskning har främst handlat om datorsimuleringar av galaxer. Hon har fått ta emot Göteborgs universitetets pedagogiska pris och förekommer ofta i radiostudior, tv-soffor, poddavsnitt samt tidningsartiklar. Maria har själv sagt - ”Det finns så mycket kvasivetenskap och falska, rentav skadliga grejer i dag. Jag vill visa hur spännande och viktig vetenskapen är.” Maria tilldelades 2020 Åforsks Kunskapspris för hennes medverkan i media och övrig kunskapsspridning i samhället.

Andreas Johnsson – Forskare i planetgeomorfologi på institutionen för geovetenskaper. Andreas studerar ytskiktet samt landmassor på planeten mars. Huvudmålet med arbetet är att öka vår förståelse kring vilken roll vatten och is har i att forma landskapet på mars. Sedan 2007 genomför Andreas årliga fältstudier på Svalbard där miljön påminner lite om den på mars. Andreas huvudområde är de fysiska förutsättningar som finns på Mars, dess geologiska historia och utforskningen av Mars som den ser ut idag med satelliter och landare.

Moderator

Karin Klingenstierna. Karin är professionell moderator sedan 25 år och leder svenska och internationella seminarier, konferenser, kongresser och panelsamtal i en mängd olika ämnen. Hon är gymnasielärare i språk och dramatik i grunden. Förutom egna uppdrag undervisar hon i moderatorskap.

Om samtalsserien

"Hur vet vi det? Forskare diskuterar." är en populärvetenskaplig samtalsserie online som anordnas av Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Folkuniversitetet. Här kommer vi att diskutera frågor som är aktuella och viktiga i vårt samhälle. Vi kommer också att prata om hur forskarna arbetar med att ta fram de fakta som ligger till grund för olika forskningsrön.