Länkstig

Magdalena Wallman: ”Nitrogen Losses from a Clay-rich Soil used for Cereal Production in south-western Sweden”

Naturvetenskap & IT

Disputation i ämnet naturvetenskap, inriktning miljövetenskap.

Disputation
Datum
16 dec 2021
Tid
10:00 - 13:00
Plats
Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborg
Ytterligare information
Länk till
avhandling

Medverkande
Magdalena Wallman
Bra att veta
Lösenord till Zoom: 907 641

Titel

”Nitrogen Losses from a Clay-rich Soil used for Cereal Production in south-western Sweden”

Opponent 

Dr. Karl Richards, Head of Environment Soils & Land Use Department, Teagasc, Wexford, Irland

Betygsnämnden 

Professor Søren O. Petersen, Institut for Agroøkologi, Aarhus universitet, Danmark 

Professor, Dr. Nicole Wrage-Möning, Leiterin der Professur Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Universität Rostock, Tyskland (kan komma att delta online) 

Professor Mari Pihlatie, Avdelningen för lantbruksvetenskaper, Helsingfors universitet, Finland  

Ersättare

Dr. Philipp Wanner, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet 

Ordförande

Professor Hans Linderholm, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Länk till Zoom kommer publiceras dagen innan disputation.