Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Inbjudan till lunchseminarium med masterstudenterna på programmet Kultur och demokrati
Länkstig

Lunchseminarium: Ett eget rum – Pandemin sedd från studentbostaden

Kultur & språk
Student
Utbildning & lärande

Ett lunchsamtal om hur studenters bostadssituation påverkas av den pågående pandemin

Seminarium
Datum
11 maj 2021
Tid
12:30 - 13:30
Plats
Zoom
Ytterligare information
Facebook-evenemang

Medverkande
Sara Bergh, Kårpolitisk sekreterare, Göta studentkår
Mathias Ericson, Institutionen för kulturvetenskaper, har i samband med Covid-19 pandemin utvecklat kursen Kritiska perspektiv på kris, kultur och demokrati
Therése Skoog, Psykologiska institutionen GU, arbetar i ett forskningsprojekt kring studenters psykiska hälsa under Covid-19 pandemin
Arrangör
Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet

Ett eget rum kan vara fullt av möjligheter, men de väggar som omsluter det har under pandemiåren för många slutit sig från världen runt oss. Vi har varit hänvisade till bostaden och de förutsättningar som den kan erbjuda har påverkat våra utsikter att delta i världen utanför. Studenter är en grupp som många gånger befinner sig i en prekär bostadssituation. Studentrummen och -lägenheterna är ofta små, och hyrorna och konkurrensen om ett tillträde höga. Pandemin har för vissa inneburit att universitetens och högskolornas utbud öppnat sig på helt nya sätt genom att läsa på distans, för andra har studietiden under pandemin inneburit en förvisning till det lilla studentrummet när universitetens och bibliotekens studieplatser stängts ner.

Masterstudenterna på Kultur och demokratiprogrammet bjuder in till ett lunchsamtal om hur studenters bostadssituation påverkas av den pågående pandemin. Vad kan vi lära av pandemiåren utifrån hur studielivet både möjliggjorts och begränsats? Vilka ramar utgör bostaden för studenter som möter sin utbildning genom skärmar och kablar?

gu-se.zoom.us

Varmt välkommen!