Bild
Entrén Humanisten
Länkstig

Korpuslingvistik i teori och praktik

Kultur & språk
Naturvetenskap & IT

Under dagen hålls tre provföreläsningar av sökande till ett lektorat i språkteknologi vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi. Temat är ”Korpuslingvistik i teori och praktik” och föreläsningarna är öppna för alla. Välkommen!

Föreläsning
Datum
1 jun 2023
Tid
10:15 - 14:00
Plats
Humanisten, Renströmsgatan 6. Sal framgår av schemat nedan.

Arrangör
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Föreläsningarna är 30 minuter vardera och efteråt finns 15 minuter till frågor.

Tid Föreläsare Sal
10.15-11.00 Yvonne Adesam J412
11.15-12.00 Gerlof Bouma J412
13.15-14.00 Dana Danélls J233