Bild
Göteborgs hamn med utsikt utifrån bastun i hamnen
Foto: Peter Kvarnström
Länkstig

Konstnärlig frihet och litteraturens "nytta"?

Kultur & språk

Vad händer med den konstnärliga friheten när litteraturen är tänkt att tjäna hållbarhetssyften? Ett Jonseredsseminarium inom ramarna för Unesco Litteraturstaden Göteborg.

Seminarium
Datum
27 sep 2022
Tid
09:30 - 15:30
Plats
Jonsereds herrgård, William Gibsons väg 19, Jonsered
Kostnad
Fritt inträde. Intresseanmälan till jonseredsherrgard@gu.se

Arrangör
Jonsereds herrgård Göteborgs universitet i samarbete med Unesco Litteraturstaden Göteborg

2021 utnämndes Göteborg till en City of Literature inom Unesco Creative Cities Network. Som litteraturstad följer vissa skyldigheter, som att främja den egna stadens sociala, ekonomiska och kulturella utveckling i linje med Agenda 2030.

I Myndigheten för kulturanalys rapport Så fri är konsten konstateras samtidigt att kulturpolitik och andra politikområden alltemellanåt krockar. Varken statlig, regional eller kommunal nivå lyckas helt värna den konstnärliga friheten, när konsten bjuds upp till dans med satsningar som exempelvis Agenda 2030. Vad betyder då litteraturens frihet för dess kraft i ett samhälle? Vad händer om litterära aktiviteters värde bedöms i termer av hur väl de bidrar till samhälleliga mål? Och hur skulle den konstnärliga friheten kunna värnas och utvecklas samtidigt som nyttoaspekter beaktas?

Medverkande: Pelle Amberntsson utredare och analytiker Myndigheten för kulturanalys, Pia Nykänen doktor i praktisk filosofi och poet, Ulla Carlsson Unesco-professor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik, David Karlsson förlagschef och författare, Carl Henrik Fredriksson programchef Debates on Europe, Balsam Karam författare, bibliotekarie Rinkeby bibliotek, adjunkt Litterär gestaltning, Ulf Karl Olov Nilsson författare, leg. psykolog och psykoanalytiker, Linda Johannessen Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, Focal Point Litteraturstaden Göteborg, Anna-Karin Johansson Generaldirektör Svenska Unescorådet

--- 

INBJUDNINGAR
Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

ÖNSKAR DU DELTA?  VET NÅGON SOM VILL DELTA?
Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Har du en kollega eller samarbetspartner som skulle vilja delta? Maila ditt eller dennes intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och roll inom denna, samt ingång till seminariets ämne.