Länkstig

Konferens: Multimodalitet och interaktion i språkinlärning (MILLing)

Forskning
Kultur & språk
Naturvetenskap & IT
Utbildning & lärande

Multimodalitet och interaktion i språkinlärning (MILLing) kommer att sammanföra forskare inom lingvistik och datorlingvistik för att diskutera inlärning genom språklig interaktion, utifrån både mänsklig språkinlärning och maskininlärning. Vi uppmuntrar bidrag från områdena teoretisk lingvistik, experimentell lingvistik, pragmatik, beräkningslingvistik, artificiell intelligens och kognitionsvetenskap.

Konferens
Datum
14 okt 2024
15 okt 2024
Tid
Hela dagen
Hela dagen
Plats
Humanisten, Renströmsgatan 6, rum J222
Ytterligare information
MILLings officiella hemsida

Arrangör
Centrum för språkteori och sannolikhetsstudier (CLASP)

Om CLASP

MILLing arrangeras av Centrum för språklig teori och sannolikhetsstudier (CLASP, https://gu-clasp.github.io/) vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV), Göteborgs universitet. CLASP fokuserar sin forskning på tillämpningen av probabilistiska och informationsteoretiska metoder för analys av naturligt språk. CLASP intresserar sig både om att förstå språkets kognitiva grunder och att utveckla effektiv språkteknologi. Vi arbetar i gränssnittet mellan beräkningslingvistik/naturlig språkbearbetning, teoretisk lingvistik och kognitionsvetenskap.