Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild som visar ett träd inuti en glödlampa i grön, ofokuserad skogsmiljö
Länkstig

Klimatsmart – hur smart är det?

Naturvetenskap & IT

Varmt välkommen till "Hur vet vi det? Forskare diskuterar." – en samtalsserie där forskare tar upp frågor som är aktuella och viktiga för vårt samhälle. Höstens sista tillfälle har fokus på begreppet klimatsmart. Hur gynnsamt är det för ett bättre klimat och vad har våra val i vardagen egentligen för påverkan?

Seminarium
Datum
15 dec 2020
Tid
16:30 - 17:15
Plats
Livesändning via www.facebook.com/events/220712569451799/

Arrangör
Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Folkuniversitetet

Det finns många råd och tips om hur man kan vara klimatsmart i vardagen. Att installera energisnåla produkter i hemmet, åka kollektivt och gärna välja transportmedel som drivs av el är några exempel. Samtidigt kommer rapporter om att det tär mer på klimatet att framställa många av dessa produkter och lösningar än vad det gynnar. Så hur stor effekt har egentligen dessa till synes enkla lösningar på den globala klimatkrisen?

Även våra städer och bostäder kan vara klimatsmarta och i stadsmiljö finns det numera ofta tillgång till både bilpooler och förnyelsebar energi. Samtidigt är Sveriges utsläpp fortfarande några av de högsta i världen och de senaste åren har det rapporterats om värmerekord runtom i landet, både under sommaren och vintern. Hur snabbt går omställningen och finns det några tecken på att de förändringar som görs verkligen fungerar?

Medverkande

Fredrik Lindberg är forskare i geovetenskaper vid Göteborgs universitet. Fredrik forskar framförallt på rumslig modellering av stadens klimat med särskild fokus på hur bebyggelsen, vegetationen och grönstrukturen i staden påverkar hur människor trivs med bland annat temperatur och vind i staden. Han utvecklar också användarvänliga klimatplaneringsverktyg för forskare, arkitekter och planerare.

Frances Sprei är forskare i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola. Frances forskning handlar om hållbar mobilitet med fokus på elfordon och alternativbränslefordon samt innovativa rörlighetsformer som bilpooler och samåkning. Hon undersöker ekonomiska, politiska, tekniska och beteendemässiga aspekter, och hennes mål är att resultaten ska leda till att göra människors resande mer hållbart.

Moderator

Karin Klingenstierna. Karin är professionell moderator sedan 25 år och leder svenska och internationella seminarier, konferenser, kongresser och panelsamtal i en mängd olika ämnen. Hon är gymnasielärare i språk och dramatik i grunden. Förutom egna uppdrag undervisar hon i moderatorskap.

Om samtalsserien

”Hur vet vi det? Forskare diskuterar.” är en ny populärvetenskaplig samtalsserie online som anordnas av Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Folkuniversitetet. Här kommer vi att diskutera frågor som är aktuella och viktiga i vårt samhälle. Vi kommer också att prata om hur forskarna arbetar med att ta fram de fakta som ligger till grund för olika forskningsrön.

Har du frågor om arrangemanget? Kontakta: info@science.gu.se