Bild
Jordklot beskuren
Jordklotet
Foto: Mostphotos
Länkstig

Klimatet - det här vet vi

Forskning
Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT
Populärvetenskap

Varmt välkomna till en ny säsong av samtalsserien Hur vet vi det? Här diskuterar forskare frågor som är aktuella och viktiga för vårt samhälle. I detta avsnitt, som är det första för hösten, kommer vi att titta närmare på frågor som rör klimatet och försöka ta reda på vad vi faktiskt vet och vad vi inte vet.

Föreläsning,
Webinar
Datum
19 okt 2021
Tid
16:30 - 17:15

Medverkande
Anna Wåhlin, professor i oceanografi och Hans Linderholm, klimatforskare och professor i naturgeografi
Bra att veta
”Hur vet vi det? Forskare diskuterar.” är en populärvetenskaplig samtalsserie online som anordnas av Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Folkuniversitetet. Här diskuteras frågor som är aktuella och viktiga i vårt samhälle. Vi kommer också att prata om hur forskarna arbetar med att ta fram de fakta som ligger till grund för olika forskningsrön.
Arrangör
Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Folkuniversitetet.

Varmt välkomna till en ny säsong av samtalsserien Hur vet vid det? Här diskuterar forskare frågor som är aktuella och viktiga för vårt samhälle. I detta avsnitt, som är det första för hösten, kommer vi att titta närmare på frågor som rör klimatet och försöka ta reda på vad vi faktiskt vet och vad vi inte vet.

Dagligen nås vi av nya forskningsrön som rör klimatet, och klimatfrågan är ideligen återkommande i media och politiken både här i Sverige och globalt.
Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga vilket leder till ökad global uppvärmning. Om den genomsnittliga globala uppvärmningen skulle överstiga 2 grader skulle det få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

I detta avsnitt tar vi reda på hur forskarna undersöker klimatet och hur de arbetar för att ta reda på vad som påverkar klimatet? Vilken betydelse har havet, skogen och våra poler för klimatet? Och hur kan vi räkna på klimatpåverkan?

Medverkande

Anna Wåhlin, professor i oceanografi på institutionen för marina vetenskaper. Hennes fokusområde är dom stora okända havsområdena under glaciärerna i Antarktis och insamling av data som hjälper oss att bättre räkna på ishavssmältning. Detta gör hon bland annat med hjälp utav Ran, som är en undervattensfarkost och är en av de få som besökt havet under en flytande glaciär.

Hans Linderholm, klimatforskare och professor i Naturgeografi på institutionen för geovetenskaper. Hans forskning handlar främst om regionala klimatvariationer i Europa och Asien, från cìrka 2000 år bakåt i tiden till nästkommande 100 år. Han studerar även effekterna av ett förändrat klimat på marina (t ex fiskbestånd) och terrestra ekosystem (främst skog), och hur den storskaliga cirkulationen i atmosfären och haven påverkar lokala klimat och dess roll i ett förändrat klimat.

Moderator
Karin Klingenstierna. Karin är professionell moderator sedan 25 år och leder svenska och internationella seminarier, konferenser, kongresser och panelsamtal i en mängd olika ämnen. Hon är gymnasielärare i språk och dramatik i grunden. Förutom egna uppdrag undervisar hon i moderatorskap.