Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Interkulturell dialog - i en ny tid, i ett annat samhälle

Forskning

Jonseredsseminarium: Vilken interkulturell dialog behövs inför framtiden? Vilka möjligheter finns idag att utveckla idéer om samverkan mellan forskning och praktik - i en samhällssituation som är olik den då Forskningsrådet för interkulturell dialog tillkom år 2014?

Seminarium
Datum
31 okt 2019
Tid
09:30 - 15:30
Plats
Jonsereds herrgård, William Gibsons väg 21

Arrangör
Jonsereds herrgård i samverkan med Forskningsrådet för interkulturell dialog, Högskolan Väst, Högskolan i Borås och Västra Götalandsregionen

Forskningsrådet för interkulturell dialog bröt ny mark mellan akademi och samhälle då det bildades år 2014. Forskning hade visat att svensk integrationspolitik inte var inkluderande, utan byggde på anpassning till icke problematiserade svenska normer, dvs. assimilation. Rådet skulle nu bidra till fortsatt forskning och god samhällsutveckling.

Vad har forskningsrådet åstadkommit? Hur är dess förankring inom akademin, och vilket gehör har det fått inom regionala verksamheter? Vilka möjligheter finns idag att utveckla rådets idéer om samverkan mellan forskning och praktik inom fältet interkulturell dialog - i en samhällssituation som är olik den då rådet tillkom?

Johannes Lunneblad professor Institutionen för pedagogik, kultur, lärande Göteborgs universitet
Adnan Abdul Ghani Projektledare Rädda barnen Region Väst, ReAct - Restad Gård Model
Irina Sandomirskaja professor cultural studies, Institutionen för kultur och lärande Södertörns högskola
Johan Öberg översättare och essäist
Lina Renholm Nyby fritidsassistent Mixgården
Fredrika Lagergren-Wahlin vicerektor för samverkan Göteborgs universitet

---

Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och din roll inom denna, samt vilken ingång du har till seminariets ämne.