Bild
Två händer med vantar håller en husgavel i papp
Länkstig

Inte för alla: samhällets insatser för hemlösa 

Samhälle & ekonomi

Med nuvarande riktlinjer är det främst människor med missbruk, psykisk ohälsa och skulder som kan få hjälp att skaffa bostad via socialtjänsten.

Föreläsning
Datum
29 mar 2023
Tid
12:00 - 13:00

Bild
Porträttbild på Matti Wirehag

Med nuvarande riktlinjer är det främst människor med missbruk, psykisk ohälsa och skulder som kan få hjälp att skaffa bostad via socialtjänsten. Papperslösa och andra grupper hamnar utanför, och i nuläget är det ingen annan del av välfärdssystemet som möter upp. En ny nationell strategi för arbetet med hemlösa är på gång, men vilka förändringar krävs för att komma till rätta med problemen? 

Matti Salonen Wirehag, doktor i socialt arbete, har studerat vilka som får hjälp, vilka som hjälper och vad som behöver förändras för att fler ska inkluderas. 

Ingår i serien Samhället idag, i samarbete med Folkuniversitet och Stadsbiblioteket