Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Grafisk bild på läsande barn
Länkstig

I skuggan av läsfrämjandet - det icke läsande folket?

Forskning
Kultur & språk

Hur textuellt är egentligen dagens samhälle? Trots tillgång till oändlig mängd information har viljan och förmågan att läsa avtagit hos stora delar av befolkningen. Samhället svarar med läsfrämjande insatser av olika slag. Men hur framgångsrik är det läsfrämjande arbetet?

Seminarium
Datum
10 feb 2021
Tid
10:00 - 15:30
Plats
Digitalt seminarium via Zoom

Arrangör
Jonsereds herrgård, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession IDPP, Förfaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen, och Bibliotekshögskolan Borås

Bibliotek, bildningsförbund och andra institutioner jobbar hårt för att blåsa liv i svenska folkets falnande intresse för läsning. Detta i konkurrens med TV-serier och sociala medier. Vad riskerar att gå förlorat när vi läser allt mindre och färre bemästrar förmågan att fördjupa i sig i text? Vilka insatser görs och vad behöver göras bättre? Vilken betydelse har bibliotekens kärn-verksamhet och hur ser framtiden ut för ett folk som inte läser?

Lotta Brilioth Biörnstad enhetschef Litteratur och bibliotek Kulturrådet, Linnéa Lindsköld lektor biblioteks- och informationsvetenskap Högskolan i Borås, Torbjörn Nilsson Stadsbibliotekarie Malmö stad, Malin Omland projektledare, Staden där vi läser för våra barn, Göteborgs Stad, Sandra Hillén lektor etnologi vid Centrum för konsumtionsvetenskap Göteborgs universitet, och Tobias Gard, skol- och ungdomsbibliotekarie, Trollhättan.

---

Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och din roll inom denna, samt vilken ingång du har till seminariets ämne.