Bild
bild på humla på pollen
Länkstig

Hur vet vi det?! Luft, pollen och vår hälsa

Hälsa & medicin
Naturvetenskap & IT
Populärvetenskap

Varmt välkomna till ännu ett program av samtalsserien ”Hur vet vid det?!”, där forskare samtalar kring frågor som är aktuella och viktiga i vårt samhälle. I detta avsnitt ska vi diskutera luften vi har omkring oss, och hur pollen och luftkvalitet påverkar vår hälsa.

Webinar
Datum
11 apr 2023
Tid
17:00 - 17:45
Plats
Live på youtube

Arrangör
Göteborgs universitet, Folkuniversitetet

Varje år drabbas hundratusentals svenska av snuva, kliande ögon och trötthet orsakat av pollen. Oftast kommer besvären på våren men vissa år börjar nysningarna höras redan under vintern. Vad är pollen och vad är det som gör att några av oss inte tål det?  

Utöver pollen så finns det andra saker som påverkar luften. Några av orsakerna är enkla att upptäcka, såsom stora bränder, utsläpp från industrier och biltrafik. Men vad finns det för andra faktorer som påverkar vår luftkvalitet?  

Medverkande  

Åslög Dahl är forskare i biologi vid Göteborgs universitet. Åslög studerar fenologi och reproduktionsbiologin hos vindpollinerande plantor, och även hur pollen påverkar vår hälsa. Hon är ansvarig för Pollenlaboratoriet som gör mätningar av pollen och förser hela Sverige med dagliga pollenprognoser.  

Håkan Pleijel är professor i tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Håkan undersöker hur växter interagerar med atmosfären. Han studerar bland annat hur grönska i städer kan påverka luftkvaliteten, och försöker ta reda på vilka trädarter som är bäst på att rena luften omkring oss.  

Moderator 

Karin Klingenstierna. Karin är professionell moderator sedan 25 år och leder svenska och internationella seminarier, konferenser, kongresser och panelsamtal i en mängd olika ämnen. Hon är gymnasielärare i språk och dramatik i grunden. Förutom egna uppdrag undervisar hon i moderatorskap. 

”Hur vet vi det? Forskare diskuterar.” är en populärvetenskaplig samtalsserie som anordnas av Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Folkuniversitetet.