Bild
Kvinna läser bok på landsbygden
Länkstig

Hela Sverige ska gestaltas - i litteraturen

Kultur & språk

Konferens om litterär gestaltning och spänningen stad-land. En förskjutning pågår i den nyskrivna svenska litteraturen, från storstaden och den urbana normen till landsort och glesbygd. Medan politik, medier och kulturinstitutioner fortfarande i hög grad är upptagna av Stockholm och andra storstäder, spränger sig landsbygdens erfarenheter fram i den nyskrivna prosan och lyriken.

Konferens
Datum
16 nov 2021
Tid
09:00 - 16:00
Plats
Digital konferens Zoom
Antal platser
40

Bra att veta
Kostnadsfri konferens. Begränsat antal platser.
Arrangör
Litterär gestaltning & Jonsereds herrgård vid Göteborgs universitet i samverkan med Borås Tidning

Nya berättelser tar plats i samtidslitteraturen. Andra röster hörs.  När allt mer svensk litteratur har småstäder, lands­ort och landsbygd som spelplats uppstår nya frågeställningar. I såväl skrivprocess som i mötet med läsaren.

Hur rör sig dagens författare mellan centrum och periferi, och på vilket sätt gestaltas villkor, livserfarenheter, miljö och natur? Har den ene mer rätt än den andre att skriva om eller utifrån ett visst arv eller en specifik plats? Hur fördelas ansvar och skyldigheter inom detta nya litterära fält? Och hur kan man som författare arbeta med klichéer i spänningen mellan stad och land?

Konferensen vänder sig till dig som är yrkesverksam på litteraturfältet som författare, forskare, utbildare, redaktör, kritiker eller arrangör.

Föreläsningar, valbara seminarier med textsamtal, gemensam diskussion.

TALARE OCH SAMTALSLEDARE
Aase Berg, Pernilla Berglund, Stefan Eklund, Elisabeth Hjorth, Jonas Ingvarsson, Mats Jonsson, Lena Kvist, Ellen Mattson, Fredrik Nyberg och Lena Ulrika Rudeke.

FÖRFATTARE VARS VERK LÄSES
Pär Hansson, Balsam Karam, Sven Olov Karlsson, Agnes Lidbeck, Karin Smirnoff, Felicia Stenroth, Stina Stoor, David Vikgren och David Väyrynen.

VALBARA DELSEMINARIER/TEXTSAMTAL

I: Bilvrak, reflexvästar och fylla – landsbygdsskildringen och klichéer
II: Vem är i naturen, och vem är i kulturen?
III: Centrum och periferi – på andra sidan den urbana 
IV: Arv, plats, rätt 

ARRANGÖRER
Jonsereds herrgård & Litterär gestaltning, Göteborgs universitet
Borås Tidning

---

ÖNSKAR DU DELTA?
Till konferensen skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat. 

Är du som aktör intresserad av att delta i seminariet? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn och verksamhet på det litterära fältet, samt vilken ingång du har till seminariets ämne.