Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gustaf Peterson Becher: "Sedimentology and Geomorphology of Glacial Landforms in Southern Sweden"

Naturvetenskap & IT

Disputation i ämnet naturvetenskap.

Disputation
Datum
24 mar 2021
Tid
14:00 - 16:00
Plats
Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborg samt via Zoom

Titel

"Sedimentology and Geomorphology of Glacial Landforms in Southern Sweden".

Till avhandlingen i databasen Gupea

Opponent

Professor Jan A. Piotrowski, HoD, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, Danmark.

Betygsnämnd

Professor Arjen Stroeven, Institutionen för naturgeografi, Stockholms Universitet.

Professor Timothy G. Fisher, Department of Environmental Sciences, University of Toledo, USA.

Forskare, Louise Hansen, Norges Geologiske Undersøkelse, Trondheim, Norge.

Ersättare

Universitetslektor Jakob Heyman, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Ordförande

Professor Erik Sturkell, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Zoom

Länk till Zoom-mötet

Passcode: 335048