Länkstig

Frida Book: ”The aquatic ecotoxicity of manufactured silica nanomaterials and their interactions with organic pollutants”

Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT

Disputation i ämnet naturvetenskap, inriktning miljövetenskap.

Disputation
Datum
10 jun 2022
Tid
10:00 - 14:00
Plats
Hörsalen, Botanhuset, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Carl Skottsbergs gata 22 B, Göteborg.
Ytterligare information
Länk till avhandling i
GUPEA

Bra att veta
Lösenord till Zoom: 583553

Titel

The aquatic ecotoxicity of manufactured silica nanomaterials and their interactions with organic pollutants

Opponent

Professor Iseult Lynch, School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham, United Kingdom

Betygsnämnd

Docent Richard Arvidsson, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Seniorforskare Nanna B. Hartmann, Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby, Danmark

Dr Anastasia Georgantzopoulou, Økotoksikologi og risikovurdering, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo, Norge

Ersättare

Professor Henrik Aronsson, institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Ordförande

Professor Malin Celander, institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet