Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Affischbild från usttällningen
Länkstig

EXAMENSUTSTÄLLNING: Clustering Illusions through Uncommon Patterns

Kultur & språk

HDK-Valands masterprogram i fri konst fortsätter 2021 sitt långsiktiga samarbete med Göteborgs konsthall. Med fokus på frågor om offentlighet och konstnärens samhälleliga roll presenteras årets masterstudenter sitt arbete i form av en utvidgad publikation bestående av fysiska och digitala komponenter.

Utställning
Datum
24 apr 2021 - 16 maj 2021
Plats
Göteborgs Konsthall

Medverkande
Clara Aldén, Tristan Bridge, Marijn Dijkmeijer, Lisa Englesson Hallberg, Johan Engqvist, Susanne Fagerlund, Jamie Hudson, Peter Nylund, Layla van der Oord och Emma Åvall.
Bra att veta
Öppning 24 april, 15:00-17:00

15:00 Jason, Viviana and Daniel welcome everyone to the event

15:10 Screening of the video on the students’ projects by Göteborgs konsthall

15:25 Stina Edblom, Artistic Director, Göteborgs konsthall

15:35 Short discussion with the students

15:50 Klara Björk, Prefect, HDK-Valand

Pandemin har tvingat fram nya sätt att presentera studenternas konstnärliga undersökningar. Arbetena kommer att visas på olika platser i staden, på internet och i en fysisk publikation. Göteborgs konsthall bidrar med en videofilm om studenternas projekt och med presentationer på sociala medier.

Projektet inleds på internet med en publik öppning den 24 april och pågår sedan till den 16 maj, då den fysiska publikationen släpps. Tio studenter deltar i det som blir avslutningen på deras tvååriga masterutbildning, med en variation av arbeten och undersökningar, med allt från analyser av genus- och cyberidentiteter till folkkultur och flerspråkighet.

Det utvidgade publikationsprojektet utgörs av en offentlig presentation av tio konstnärliga undersökningar som vid första anblicken inte tycks ha någon gemensam nämnare. Men processen med det konceptuella kartläggandet har lyft fram latenta kopplingar som utmynnat i en flerfokuserad lins som katalyserar dialoger om frågor rörande den samtida offentligheten. Studenterna presenterar sina undersökningar på olika sätt. Vissa aktiveras genom digitala plattformar, andra i det offentliga rummet. Distributionsmetoderna kan härledas från de olika undersökningarnas individuella karaktärsdrag och den typ av publik som konstnärerna strävar efter att nå.

Den utvidgade publikationen existerar i digital form på internet från den 24 april till den 16 maj. Innehållet ackumuleras över tid i form evenemang, samtal och ljudverk som adderas till plattformen under projektets gång. Under den utvidgade publikationens sista dag på internet lanseras den fysiska publikationen, vars estetik överensstämmer med dess digitala motsvarighet och som distribueras under sommaren.