Bild
none
Foto: Lasse Edwartz ©
Länkstig

Dulce et decorum – to die for the fatherland in ancient Greece and Rome

Kultur & språk

Professorsföreläsning med Ida Östenberg, Institutionen för historiska studier.

Föreläsning
Datum
19 maj 2022
Tid
15:15 - 16:30
Plats
Sal C350, Humanisten, Renströmsgatan 6

Arrangör
Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

Vi välkomnar Ida Östenberg som professor i Antikens kultur och samhällsliv. Hennes forskningsområde är i första hand antikens Rom, dess historia och mentalitet. Hon forskar kring Roms stadskultur, skådespel, ritualer, identitet, krig, dödsföreställningar, kroppsuppfattningar och minneskultur. Hon ägnar sig även åt forntidens efterantika historia, det klassiska arvet och de antika kulturernas moderna reception.

Öppen för allmänheten. Välkomna! 

Mer info och abstract om föreläsningen på vår internationella webb. 

Video (1.36)
Ida Östenberg