Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Patrik Emblad
Foto: Jeffrey Johns
Länkstig

Patrik Emblad försvarar sin avhandling ”Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt”

Forskning

I avhandlingen problematiserar Emblad hur frågan om skatterättens förhållande till civilrätten har diskuterats inom svensk inkomstskatterätt.

Disputation
Datum
9 okt 2020
Tid
10:00 - 14:00
Plats
Online
Ytterligare information
Länk till
Zoom

Emblad gör gällande att civilrätten både förstås och kan förstås på motsägelsefulla sätt. Beroende på hur det civilrättsliga förstås kan helt olika lösningar på skatterättsliga problem legitimeras genom att hänvisa till civilrätten. Detta leder till slutsatsen att det civilrättsliga bör förstås som något som produceras i skatterätten, snarare än som ett yttre objekt som skatterätten relaterar till.

Länk till avhandlingen http://hdl.handle.net/2077/66302 

Opponent: Martin Berglund, docent, Uppsala universitet 

Betygsnämnd: Åsa Gunnarsson, professor, Umeå universitet, ordförande i betygsnämnden; Mattias Dahlberg, professor, Uppsala universitet; Peter Meltz professor, Stockholms universitet