Länkstig

Disputation Jonas Kyrönviita

Forskning
Samhälle & ekonomi

Jonas Kyrönviita försvarar sin avhandling för juris doktorsexamen vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan. Titel på avhandlingen: Odla fisk rätt - en systemanalytisk undersökning av den rättsliga styrningen av svenskt vattenbruk. Försvaret kommer att genomföras på svenska.

Disputation
Datum
23 sep 2022
Tid
10:00 - 14:00
Plats
SEB-salen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Göteborg

Arrangör
Juridiska institutionen

Om avhandlingen

Avhandlingen fokuserar på den rättsliga styrningen av den svenska vattenbruksnäringen – en näring som under lång tid har identifierats som en potentiellt central del i den svenska livsmedelsförsörjningen men som inte har varit föremål för den utveckling som under lång tid varit ett uttalat mål. Näringen är samtidigt ingalunda oproblematisk och den rättsliga styrningen används för att tillförsäkra en hållbar näringsutveckling i enlighet med uppsatta mål, såväl avseende skyddsintressen som produktionsintressen. Det övergripande syftet för undersökningen är att utvärdera funktionaliteten i den rättsliga styrningen av det svenska vattenbruket i förhållande till relevanta politiska mål. Syftet uppnås genom att en systemanalys tillämpas som genomförs i fyra steg: (1) det system som är föremål för undersökningen identifieras, (2) systemet tillskrivs mål, (3) systemets struktur fastställs och de enskilda komponenterna beskrivs i detalj samt (4) relationen mellan systemets komponenter framställs och inkonsekvenser mellan mål och funktion identifieras.

Fulltextversion av avhandlingen finns i Göteborgs universitets publikationsdatabas (GUPEA).