Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dialektkartan. Om tillgängliggörande av gamla dialektinspelningar

Kultur & språk

I Institutet för språk och folkminnens (ISOF:s) samlingar finns omkring 25 000 timmar inspelat tal på grammofonskivor, rullband och kassetter. Våren 2020 lanserades Dialektkartan som en del av institutets ambitioner att tillgängliggöra myndighetens omfattande arkivsamlingar. Kartan fungerar som ett nytt verktyg för att söka bland inspelade dialekter i ISOF:s samlingar, där man kan navigera sig runt i Sverige.

Seminarium
Datum
25 jan 2021
Tid
13:15 - 15:00
Ytterligare information
Till
Dialektkartan

Medverkande
Lena Wenner, Institutet för språk och folkminnen
Arrangör
Institutionen för svenska språket

Inspelningarna gjordes i syfte att bevara dialekterna för framtiden, men ofta kombinerades insamlingen med att den intervjuade på dialekt fick berätta om något ämne som kunde användas av institutets etnologer och folklorister. Detta gör inspelningarna extra intressanta för såväl den breda allmänheten som för forskare inom andra discipliner än humaniora. På seminariet kommer jag att presentera projektet, hur arbetet gått till, vilka typer av sökningar som kan göras och hur Dialektkartan kan användas av forskare och allmänhet.

Till Dialektkartan