Bild
Länkstig

Den gröna staden – visioner och verkligheter

Forskning
Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT
Samhälle & ekonomi

Frågan om den gröna staden intar en särställning i dagens hållbarhetsarbete. Allt fler människor lever sina liv i städer, och stadsbor står för det stora ekologiska fotavtrycket.

Seminarium
Datum
25 maj 2022
Tid
09:30 - 15:30
Plats
Jonsereds herrgård, William Gibsons väg 19, Jonsered
Antal platser
Begränsat

Bra att veta
Jonseredsseminarium.

Gröna miljöers betydelse för hälsa och välbefinnande ger samtidigt idén om den gröna staden en vardaglig och jordnära innebörd. Hur skapar vi den gröna staden tillsammans? Under framförvarande årtionden väntas Göteborg genomgå den kanske mest betydelsefulla omvandlingen i stadens historia.

Är staden redo för denna utmaning? Är visioner tillräckligt högtflygande, insatser tillräckligt samordnade, och förväntningar tillräckligt verklighetsförankrade? Vad säger forskare från olika områden och professioner som är med om att skapa den gröna staden – från beslutsfattare och stadsplanerare, landskapsarkitekter och miljöaktivister, till trädgårdsmästare och plantskolister?

Med Andrej Slávik historiker, arkivarie och trädgårdsarbetare, Johan Rehngren stadsträdgårdsmästare Göteborgs Stad, Mona Holmberg trädgårdskonsult, Holmberg & Strindberg Trädgårdskonsulter AB, Jenny Norrman biträdande professor vid avdelningen för geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, Oskar Ivarsson landskapsarkitekt, VD på Mareld Landskapsarkitekter, och Anders Sandoff lektor i företagsekonomi, samordnare på Urban Futures vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Göteborgs universitet och Chalmers.

--- 

INBJUDNINGAR
Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

ÖNSKAR DU DELTA?  VET NÅGON SOM VILL DELTA?
Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Har du en kollega eller samarbetspartner som skulle vilja delta? Maila ditt eller dennes intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och roll inom denna, samt ingång till seminariets ämne.