Länkstig

Axel Sjöqvist: ”Ample Rare Elements: A Geochemical Anomaly in the Earth’s Crust at Norra Kärr”

Naturvetenskap & IT

Disputation i ämnet naturvetenskap, inriktning geologi.

Disputation
Datum
10 dec 2021
Tid
10:00 - 13:00
Plats
Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborg.

Bra att veta
Webinar ID: 678 2392 6946
Passcode: 371018

Titel:

”Ample Rare Elements: A Geochemical Anomaly in the Earth’s Crust at Norra Kärr”

Opponent: 

Seniorforskare Thomas Find Kokfelt, GEUS (Geological Survey of Denmark and Greenland), Köpenhamn, Danmark 

Betygsnämnd: 

Principal Geologist Kathryn Goodenough, British Geological Survey, Edinburgh, United Kingdom 

Forskare Hannes Mattsson, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet 

Professor Ulf Söderlund, Geologiska institutionen, Lunds universitet  

Ersättare: 

Universitetslektor Matthias Konrad-Schmolke, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet 

Ordförande: 

Professor Erik Sturkell, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet