Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Vinjettbild med entrén till Pustervik i bakgrunden och text om AW med foskare
Länkstig

AW med forskare: Hur når vi klimatmålen?

Samhälle & ekonomi

Ökade utsläpp, stigande vattennivåer och avskogning. Trots nya, ambitiösa klimatstrategier från USA, EU och en rad andra länder ser Parisavtalets 1,5-gradersmål inte ut att kunna nås.

Föreläsning
Datum
20 maj 2021
Tid
17:30 - 18:15
Plats
Event i Facebook
Ytterligare information
Länk till eventet i
Facebook

Medverkande
Frances Sprei, docent i fysisk resursteori, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers. Expert på hållbar mobilitet och innovativa rörlighetsformer.
Olof Johansson Stenman, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Expert på beteende- och miljöekonomi.
Göran Sundqvist, professor i vetenskaps- och teknikstudier, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Expert på samspelet mellan vetenskap och teknik och hur vetenskaplig kunskap får inflytande över politiskt beslutsfattande.
MODERATOR: Mattias Hagberg, journalist och författare.
Arrangör
Samhällsvetenskapliga fakulteten och Folkuniversitetet

Vilka hinder finns för att nå klimatmålen? Vilka styrmedel, tekniska lösningar och investeringar krävs för att ställa om? Hur ska energiproduktion och transporter hanteras? Vilken roll har ledande politiker och företag? Vad krävs för att mänskligheten ska gå från ord till handling?

Välkommen på after work med forskare online!

Samtalet livesänds i Facebook-event, direkt från Pustervik i Göteborg, och spelas in utan publik.