Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Närbild på en blomfluga på en orange blomma.
Foto: Hannika och mostphotos.com
Länkstig

Att bevara biologisk mångfald

Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT

Varmt välkommen till "Hur vet vi det? Forskare diskuterar." - samtalsserien där forskare diskuterar frågor som är aktuella och viktiga för vårt samhälle. Biologisk mångfald, varför den är så viktig och hur man studerar den är temat för vårens första tillfälle.

Seminarium
Datum
4 maj 2021
Tid
16:30 - 17:15
Plats
Livesändning via Facebook

Arrangör
Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Folkuniversitetet

Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har den biologiska mångfalden minskat så snabbt som nu, trots att den är en förutsättning för vår egen existens. Naturen ger oss kunskap och lugn men också mat, rent vatten, ett reglerat klimat och dessutom skydd mot nya sjukdomar och pandemier.

Upp till en miljon av världens uppskattningsvis åtta miljoner växt- och djurarter hotas av utrotning, många inom de närmaste decennierna. Biologisk mångfald är den genetiska variationen inom arter samt mångfalden av ekosystem. Växter och djur är beroende av varandra för att kunna överleva och trivas. Hur studerar man så stora och komplexa ekosystem, och hur vet vi egentligen vad konsekvenserna blir?

Sverige har som de flesta andra länder i världen skrivit under på att aktivt arbeta för att bevara den biologiska mångfalden. Hur är det i Sverige, håller vi vårt löfte?

Medverkande

Lars Gamfeldt, universitetslektor i marin ekologi vid Göteborgs universitet. Han forskar på orsaker och konsekvenser av förändringar i den biologiska mångfalden. Lars Gamfeldt har främst havet som forskningsområde, men har även deltagit i forskningsprojekt om skog.

Stina Weststrand, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Hon är disputerad inom systematisk botanik och har forskat på lummerväxter, en växtgrupp med lång evolutionär historia. Som botanist arbetar Stina Weststrand brett med biologisk mångfald inom växtriket, och en stor del handlar om att kommunicera kring biologisk mångfald och vikten av den.

Moderator

Karin Klingenstierna, professionell moderator sedan 25 år som leder svenska och internationella seminarier, konferenser, kongresser och panelsamtal i en mängd olika ämnen. Hon är gymnasielärare i språk och dramatik i grunden. Förutom egna uppdrag undervisar hon i moderatorskap.

Om samtalsserien

"Hur vet vi det? Forskare diskuterar." är en populärvetenskaplig samtalsserie online som anordnas av Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Folkuniversitetet. Här kommer vi att diskutera frågor som är aktuella och viktiga i vårt samhälle. Vi kommer också att prata om hur forskarna arbetar med att ta fram de fakta som ligger till grund för olika forskningsrön.