Länkstig

Astrid Hylén: "Nutrient dynamics in coastal and shelf oceans - sediments as a regulator of eutrophication feedbacks"

Naturvetenskap & IT

Disputation i ämnet naturvetenskap, inriktning marina vetenskaper.

Disputation
Datum
4 feb 2022
Tid
13:00 - 15:00
Plats
Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22 B Hörsalen
Ytterligare information
Länk till
avhandling

Bra att veta
Lösenord till Zoom: 929099

Titel

"Nutrient dynamics in coastal and shelf oceans - sediments as a regulator of eutrophication feedbacks"

Opponent

Professor Jack J. Middelburg, Department of Earth Sciences, Utrecht University, Nederländerna

Betygsnämnden

  • Professor Robinson W. Fulweiler, Department of Earth & Environment and Biology, Boston University, USA (deltar online)
  • Professor Karline Soetaert, Department of Estuarine & Delta Systems, Netherlands Institute for Sea Research, Nederländerna
  • Docent, specialforskare Jouni Lehtoranta, Modellering av marina ekosystem, Finlands miljöcentral, Finland

Ersättare

Dr. Philip Axe, analytiker, Havsmiljöenheten, Havs- och vattenmyndigheten, Göteborg

Ordförande

Professor Helle Ploug, institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Länk till Zoom publiceras dagen innan disputation.