Länkstig

Arja Källbom: ”Painting Treatments of Weather-Exposed Ferrous Heritage. Exploration of Oil Varnish Paints and Painting Skills”

Kultur & språk
Naturvetenskap & IT

Disputation i ämnet kulturvård.

Disputation
Datum
16 nov 2021
Tid
13:00 - 15:00
Plats
Digital disputation på Zoom, kombinerad med möjlighet att delta i Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C (länk för Zoom publiceras dagen innan disputationen).

Titel:

 ”Painting Treatments of Weather-Exposed Ferrous Heritage. Exploration of Oil Varnish Paints and Painting Skills”

Opponent: 

Professor Tor Broström, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård, Uppsala universitet, Campus Gotland 

Betygsnämnden: 

Professor Eir Grytli, Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU, Trondheim, Norge  

Associate Professor Elisabetta Zendri, Research Institute for Digital and Cultural Heritage, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Università Ca' Foscari, Venedig, Italien 

Fil. dr. Kaj Thuresson, utredare i konserveringsvetenskap, Riksantikvarieämbetet, Visby 

Ersättare:  

Professor Ola Wetterberg, institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet 

Ordförande: 

Professor Ingegärd Eliasson, institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet