Länkstig

Anna Wenger - Deregulated epigenetics and cancer stem cells in brain tumours

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin

Disputation
Datum
3 jun 2022
Tid
09:00 - 13:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller Zoom
Ytterligare information
Länk till
webinar

Opponent
Sebastian Brandner, Institute of Neurology, University College London, London, Storbritannien

Betygsnämnd
Martin Dalin, institutionen för
kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet
Ingela Parmryd, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, Göteborgs universitet
Malin Wickström, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet