Länkstig

Anna Loftén – Cholinergic modulation of dopamine-related effects of ethanol in the rat

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för psykiatri och neurokemi

Disputation

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Roberto Ciccocioppo, School of Pharmacy, University of Camerino, Camerino, Italien

Betygsnämnd: professor Peter Andiné (ordf.), docent Erika Comasco (UU) och professor Gunnar Tobin

Bra att veta

Disputationen hålls på engelska