Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Algoritmer - frihet eller tyranni

Forskning

Från att ha prisats som världens frälsning med ökad öppenhet, demokrati och tolerans, ifrågasätts Internet alltmer i takt med den auktoritära utvecklingstendens som ses i allt fler länder. Algoritmer och filterbubblor anses vara bidragande faktorer.

Seminarium
Datum
12 mar 2019
Tid
12:00 - 16:00
Plats
Jonsereds herrgård, William Gibsons väg 21

Arrangör
Jonsereds herrgård i samverkan med Institutionen för Tillämpad IT Göteborgs universitet

Genom algoritmer kommer den enskilda individens internet-användning att generera anpassade nyhetsflöden, och med intressestyrda och begränsade berättelser om samhällets tillstånd som konsekvens. Till detta ska läggas dagens uppmärksamhets-ekonomi, försvagad public service och centralisering av makt. Vad händer i samspelet mellan rådande hegemoni, normer och informationsstyrning?
Vad får dessa tekniska möjligheter för samhälleliga konsekvenser? Hur påverkas demokratin?


Karin Pettersson är director of public policy Schibsted, aktuell med Internet är trasigt - Silicon Valley och demokratins kris, Jutta Haider, docent i biblioteks- och informationsvetenskap Lunds universitet, leder projektet Algoritmer och källkritik, författare till regeringskansliets rapport Algoritmer i samhället och Agneta Ranerup, professor i informatik Göteborgs universitet, med forskning på bland annat robotiserat beslutsfattande.

---

Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat. Skulle du vilja delta i något av dem om plats finns maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se och berätta ditt namn, din organisation och roll inom denna, samt vilken ingång du har till seminariets ämne.