Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Alexina Thorén Williams: "Look Around, What Can You Discover? The Science Center - a Critical Space for Science Student Teachers' Development"

Naturvetenskap & IT
Utbildning & lärande

Disputation i ämnet Matematik/Naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap.

Disputation
Datum
19 maj 2021
Tid
13:00 - 15:00
Plats
Digitalt via Zoom. Disputationen äger rum i hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg, men platsantalet är starkt begränsat och redan fulltecknat.

Titel

"Look Around, What Can You Discover? The Science Center – a Critical Space for Science Student Teachers' Development".

Till avhandlingen i databasen Gupea

Opponent

Docent Marianne Achiam, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Danmark.

Betygsnämnd

Professor Niklas Gericke, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, Karlstads Universitet.

Professor Dr Annette Scheersoi, Fachdidaktik Biologie, Universität Bonn, Tyskland.

Docent Karolina Broman, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet.

Ersättare

Professor Camilla Björklund, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Ordförande

Docent Anne Farewell, institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

Länk till Zoom-mötet publiceras dagen innan disputation.