Länkstig

Alexandra Ţopa - Genetic studies of craniosynostosis with focus on syndromic forms

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin

Disputation
Datum
25 nov 2022
Tid
09:00 - 13:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller Zoom
Ytterligare information
Länk till
webinar

Opponent
Andrew Wilkie, Radcliffe Department of Medicine, Oxford University, Oxford, Storbritannien

Betygsnämnd

Martin Johansson, avdelningen för laboratoriemedicin, Göteborgs universitet
Ulf Kristoffersson, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet
Diana Swolin-Eide, institutionen för
kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet