Länkstig

Å skille klinten fra hveten. Leksikografiske utvalskriterium for sammensatte ord

Kultur & språk

Mikkel Ekeland Paulsen, Universitetet i Bergen, gästar seminariet i lexikologi, lexikografi och fraseologi.

Seminarium
Datum
30 mar 2022
Tid
10:15 - 11:45

Medverkande
Mikkel Ekeland Paulsen, Universitetet i Bergen
Arrangör
Institutionen för svenska språket

Enhver som har søkt i et nord-germansk korpus vil kunne stadfeste at tilfanget av sammensetninger i disse språka er formidabelt. I møte med det store villniset av sammensatte ordformer må ethvert leksikologisk prosjekt finne prinsipper som gir en hensiktsmessig og overkommelig mengde med utsorterte sammensetninger.

På seminaret vil jeg redegjøre for et pågående doktorgradsprosjekt om leksikografiske utvalgskriterium for sammensetninger. I dette arbeidet har jeg blant annet undersøkt semantisk gjennomsiktighet, korpusfrekvens og -dispersjon, og oppslagsstatistikk som potensielle faktorer for ordbokrelevansen til sammensetninger. På seminaret vil jeg presentere noen foreløpige funn fra disse undersøkelsene og diskutere videre forskningsmuligheter på feltet.