University of Gothenburg

Contact information

Postal address
Centre for Business in Society
Företagsekonomiska institutionen
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 610
405 30 Göteborg
Visiting address
Vasagatan 1
411 24 Göteborg
Shipping address
Lilla bergsgatan 4
411 24 Göteborg