University of Gothenburg
Image
Bilden visar en lektion på Psykologiska institutionen.
Photo: Kristin Lidell
Breadcrumb

Många vägar för lärare inom ämnet psykologi

Har du läst psykologi på universitetet kan du bli ämneslärare på gymnasiet genom att gå en kompletterande pedagogisk utbildning. Är du redan utbildad lärare kan du komplettera din behörighet med ämnet psykologi. Oavsett vilken nivå du undervisar på kan du läsa kurser i psykologi för att kompetensutveckla dig i din lärarroll och det finns möjligheter för din arbetsgivare att beställa skräddarsydda uppdragsutbildningar ifall ni är flera.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som vill bli behörig lärare och redan har läst skolämnen på högskolenivå. Nu kan du söka till KPU med gymnasieämnet psykologi.

Studietakt: Helfart (100%).

KPU innehåller:

  • Lärande, utveckling och didaktik
  • Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering
  • Självständigt arbete (examensarbete)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU är en form av praktik där du under en lärares handledning får pröva och utveckla dina teoretiska kunskaper på en gymnasieskola. VFU:n omfattar totalt en termins studier (30 hp), fördelad över flera VFU-kurser.

Förkunskapskrav till KPU för att undervisa i ämnet psykologi på gymnasienivå är:


120 hp inom huvudområdet psykologi: 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet psykologi, plus ytterligare 30 hp som valfri kurs inom huvudområdet psykologi på grund- eller avancerad nivå.
En individuell bedömning görs. Även svensk psykologexamen eller utländsk psykologexamen med svensk psykologlegitimation uppfyller förkunskapskravet.

KPU vid Göteborgs universitet startar enbart på vårterminer. Du söker KPU mellan den 15 september - 15 oktoberwww.antagning.se

Frågor om programmet:
Lärarutbildningens studievägledning
Telefon: 031 - 786 5517
E-post: stvl.lararutb@gu.se

Frågor om psykologiämnet och behörighet:
Marie Lomberg
Telefon: 031-786 5544
E-post: marie.lomberg@psy.gu.se

Utökad behörighet i lärarlegitimationen

Du kan ha rätt till behörighet utöver vad som följer av din behörighetsgivande lärarexamen. Att komplettera en lärarlegitimation med ytterligare behörighet kallas ibland även för utökad behörighet.

För att undervisa i ämnet psykologi på gymnasienivå krävs:


90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet psykologi. En individuell bedömning görs. Även svensk psykologexamen eller utländsk psykologexamen med svensk psykologlegitimation uppfyller förkunskapskravet.

Frågor om legitimation och behörighet:
Lärarutbildningens studievägledning
Telefon: 031 - 786 5517
E-post: stvl.lararutb@gu.se

Kompetensutveckling för lärare

Flera av våra fristående kurser kan vara relevanta för lärare som vill kompetensutveckla sig. Här har vi listat några av de kurser som inte kräver att man har studerat psykologi innan:

Hela vårt kursutbud hittar du här.  

Uppdragsutbildningar

En uppdragsutbildning kan beställas av organisationer och företag. Utbildningarna planeras med hänsyn till uppdragsgivarens behov och kan ha varierande omfattning och studietakt.

Mer information om hur du beställer en uppdragsutbildning

Exempel på intressanta ämnen för lärare kan vara: identitetsutveckling/tonår, psykisk hälsa/ohälsa hos barn och ungdomar, läs- och skrivsvårigheter, eller barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. Kontakta oss gärna om du har frågor eller idéer.