Länkstig

Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö

Kurs
PX1102
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17402
Ansökan stängd

Kort om kursen

Är du intresserad av att veta mer om varför människor i miljörelevanta situationer ibland agerar miljövänligt och varför de vid andra tillfällen inte gör så. Den här kursen ger grundläggande kunskaper om hur värden, attityder och vanor påverkar människors miljörelaterade handlingar. Kursen omfattar teorier och metoder i aktuell relevant psykologisk forskning samt strategier som i olika situationer syftar till att påverka mänskligt beteende i en mer miljövänlig riktning

Om utbildningen

Varför agerar människor i miljörelevanta situationer ibland miljövänligt och varför gör de vid andra tillfällen det inte? Syftet med kursen är att öka deltagarnas kunskap inom området miljöpsykologi och ge grundläggande kunskaper om hur värden, attityder och vanor påverkar människors miljörelaterade handlingar. Vi diskuterar också hur olika mål såsom människors välbefinnande och strävan mot ett ekologiskt hållbart samhälle ska kunna nås. Kursen omfattar teorier och metoder i aktuell relevant miljöpsykologisk forskning.

Kursen är uppdelad i två delkurser:

Den första delkursen - Miljöpsykologisk teori, 15 hp ger grundläggande kunskaper om interaktionen mellan människa och den omgivande miljön; betydelsen av psykologiska faktorer för mänskligt beslutsfattande i miljörelaterade situationer, exempelvis när det gäller transport eller energi, samt psykologisk påverkan av den omgivande miljön, exempelvis byggd, eller naturlig miljö.

Inom kursen behandlas miljöproblemen och globala utmaningar gällande ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ur ett psykologiskt perspektiv. Kursen behandlar även psykologisk påverkan av den omgivande miljön, exempelvis naturens eller den byggda miljöns inverkan på stress, återhämtning och välbefinnande. 

Den andra delkursen - Miljöpsykologisk tillämpning och fördjupning, 15 hp ger mer applicerade exempel på vilken roll miljöpsykologin kan ha i det omgivande samhället. I denna delkurs tas också olika miljöpsykologiska metoder upp. Inom ramen för kursen ligger också ett mindre eget arbete, där en specificerad miljöpsykologisk frågeställning ska belysas.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Kursen ger grundläggande kunskaper i miljöpsykologi något som är mycket aktuellt och användbart inom många olika områden inom näringsliv och andra organisationer. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar, seminarier och grupparbete.