Länkstig

Hälsopsykologi

Kurs
PX1162
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-17405
Ansökan stängd

Kort om kursen

Inom hälsopsykologin förstås begreppet hälsa som ett resultat av fysiska, psykologiska och sociala faktorer. I den här kursen lär du dig hur olika psykologiska aspekter kan påverka vår fysiska hälsa, men också om hur fysiska tillstånd kan inverka på vår psykiska hälsa. Med avstamp i hälsopsykologiska teorier och aktuell forskning diskuterar vi alkohol- och tobaksvanor, fysisk aktivitet, hälsa och arbete, kostvanor och stress. Vi utforskar också olika möjligheter att främja hälsosamma vanor

Om utbildningen

En utgångspunkt inom hälsopsykologin är det bio-psyko-sociala perspektivet där hälsa förstås som ett resultat av fysiska, psykologiska och sociala faktorer. I den här kursen får du lära dig hur olika psykologiska aspekter kan påverka vår fysiska hälsa, men också hur fysiska tillstånd kan inverka på vår psykiska hälsa.

Utifrån hälsopsykologiska teorier tar vi oss an aktuella samhällsfrågor som alkohol- och tobaksvanor, fysisk aktivitet, hälsa och arbete, kostvanor och stress. Vi utforskar också olika möjligheter att främja hälsosamma vanor.

Kursen består av tre delkurser. I den första delkursen introduceras du till ämnet hälsopsykologi, ämnets historia, mätmetoder och centrala begrepp. Vi diskuterar även ojämlikhet utifrån ett hälsopsykologiskt perspektiv och du får träning i att granska mediernas hälsobudskap utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

I den andra delkursen behandlar vi olika hälsopsykologiska tillämpningsområden, hälsobeteenden som exempelvis fysisk aktivitet, kostvanor och sömn, samt stress sett ur ett livsloppsperspektiv. Centralt för den här delkursen är att med hjälp av befintliga teorier och aktuell forskning lära sig förstå individers beteenden, beteendeförändringar, stressutlösande faktorer och stresshantering.

I den tredje och sista delkursen får du möjlighet att fördjupa dig i en specifik samhällsaktuell hälsopsykologisk fråga. 

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Kursens innehåll kan vara till stor nytta inom yrken där man på olika sätt arbetar med att främja hälsan hos individer och befolkning. Kursen bör också vara särskilt värdefull för yrkesgrupper med ansvar för personal, då den ger kunskap om psykosocial arbetsmiljö och stress, samt teoretiska modeller för att främja mer hälsosamma vanor. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, enskilda uppgifter och grupparbeten. De flesta examinationerna på kursen är skriftliga inlämningsuppgifter. Litteraturen är i huvudsak på engelska.