Image
Personer sitter ned i gymnastiksal
Photo: Beatrix Algurén
Breadcrumb

Forskningsmiljön SCoPE – Sports Coaching and Physical Education

Forskningsgrupp
Active research
Project owner
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Short description

Forskningsmiljön SCoPE fokuserar på pedagogiska och sociala aspekter av idrotts-coaching och skolämnet idrott och hälsa. Dessa aspekter är relaterade till lärande och utveckling, lärare, undervisning och didaktik, coacher och coachande, policy och kursinnehåll. Gruppens huvudsyften är att koppla samman forskning och praktik samt att erbjuda en stödjande miljö som medlemmarna kan utvecklas i.

Mycket av arbetet som genomförs av SCoPEs deltagare är från ett sociokulturellt perspektiv. Typiska forskningsfrågor berör hur individer utvecklar identitet i sina kulurella miljöer. Till exempelt, hur blir man en elitidrottare i olika idrottsmiljöer? Vilka typer av lärande-identiteter erbjuds i undervisning inom idrotts och hälsa? Hur kan miljöer och undervisning/coaching optimeras för att underlätta utveckling av alternativa identiteter? Forskningsgruppen värdesätter multidisciplinäritet och bedriver projekt orienterade utifrån samhällsvetenskapliga perspektiv.

SCoPE välkomnar besökare som skulle vilja presentera deras arbete och/eller söker samarbete.

Studenter som skulle vilja genomföra sitt kandidat- eller masterarbete inom SCoPEs forskningsområde, kan hitta möjliga ämnen här: 

Topics Sports Coaching and Health Promotion

Topics Physical Education and Health (pdf)