University of Gothenburg
Image
Breadcrumb

Miljövetenskap

Miljövetenskap handlar om samspelet mellan människan och vår natur. Som miljövetare ser du helheten och vilka effekter våra handlingar får för den omgivande miljön. Allt vi gör skapar avtryck!

Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne, och i Göteborg finns en lång erfarenhet av att samarbeta om frågor som rör miljö och hållbar utveckling över ämnesgränserna. Den miljövetenskapliga disciplinen erbjuder dig som student en konkurrenskraftig utbildning med stora möjligheter att skapa en egen unik profil.

Navigate to video: Om ämnet
Video (1:25)
Om ämnet

Arbetsmarknad

Som miljövetare hjälper du myndigheter och företag att arbeta på ett hållbart sätt. Det kan till exempel handla om att hitta nya material eller bränslen, eller att utveckla en ny struktur. Det kan också handla om att samarbeta och att arbeta för förhandlingar över nationsgränser.

Bland annat kan du arbeta med naturresurser, samhällsplanering, naturskydd, mark- och vattenvård, skogs- och jordbruk, avfalls- och kretsloppshantering, livscykelanalyser, miljöledning och miljökonsekvensanalys. Du kan också jobba som konsult, antingen i en egen firma eller på ett konsultbolag.