University of Gothenburg

Contact information

Postal address
Centrum för etik, juridik och mental hälsa
Rågården, Hus 1,
SU-Östra sjukhuset,
416 85 Göteborg
Visiting address
Centrum för etik, juridik och mental hälsa
SU Rättspsykiatri,
Rågårdsvägen 5,
Enhet CELAM, Hus 1,
424 57 Gunnilse
Shipping address
Centrum för etik, juridik och mental hälsa
SU Rättspsykiatri,
Rågårdsvägen 5,
Enhet CELAM, Hus 1,
424 57 Gunnilse