Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Föreläsning i engelska
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Utbildning leder till jobb

Det finns många anledningar till att studera på universitet. En del gör det för att senare kunna jobba med något som är roligt och utvecklande och som ger en högre lön. Andra vill lära sig nya saker och förstå samhället på ett bättre sätt. Oavsett varför, är det tydligt att utbildning leder till jobb.

Det görs ibland undersökningar som jämför livsvillkor för de som studerar vidare efter gymnasiet med dem som inte gör det. Undersökningarna visar att det finns många fördelar med att fortsätta studera efter gymnasiet. De som har högre utbildning har ofta bättre lön och starkare ställning på arbetsmarknaden samtidigt som de generellt sett har bättre hälsa än personer som har lägre utbildning.

Med en akademisk examen har du lättare att få jobb samtidigt som risken för att bli arbetslös minskar. Du ökar också möjligheterna att leva ett friskare liv med bättre hälsa. När du studerar vid ett universitet eller högskola lägger du alltså grunden för en tryggare och hälsosammare framtid.

Göteborgs universitet ger en trygg framtid

När du studerat och tagit en akademisk examen vid Göteborgs universitet är chansen stor att du snabbt får ett jobb och etablerar dig på arbetsmarknaden. Under 2019 undersökte myndigheten Universitetskanslersämbetet (UKÄ) hur många studenter som skaffat sig ett jobb med stabil anställning och som inte varit arbetslösa under det senaste året. Mellan ett och ett och ett halvt år efter sin examen hade i genomsnitt 82 procent av de som tagit examen vid Göteborgs universitet etablerat sig på arbetsmarknaden. Antalet varierar något beroende på utbildning, men är generellt sett hög. Det är ett kvitto på att en examen vid Göteborgs universitet ger dig goda förutsättningar på arbetsmarknaden.

  Tips! Gör upp en plan

  Vad som är gemensamt för alla som studerar är att de vill någonstans – de har en plan eller idé som pekar in i framtiden. Detsamma gäller dig – du behöver fundera ut en plan (om du inte redan har en). Din plan för framtiden bestämmer vad du ska studera och vad du ska göra efteråt. När du har en plan kan resan börja.

  Yrkesexamen ger goda möjligheter till jobb

  Allra störst chans till jobb har de som läst till en yrkesexamen. En yrkesexamen innebär att du studerar för att börja arbeta inom ett specifikt yrke, exempelvis som sjuksköterska, läkare, lärare eller jurist. Inom många yrkesområden är det brist på arbetskraft och stor chans att hitta ett jobb snabbt.

  För de flesta som utbildar sig är det mer än tillgången på jobb eller lön som styr. Eftersom de förväntas använda kunskaperna från utbildningen i sitt framtida yrkesliv är det en fördel att vara intresserad av utbildningen och yrket. Om du tycker ämnesområdet är intressant blir du mer motiverad och studierna känns roligare och lättare att klara av.

  Vi har nära samarbete med näringslivet

  Många utbildningar vid Göteborgs universitet har täta samarbeten med näringslivet. Det betyder att du under utbildningen får träffa arbetsgivare och personer som tidigare gått din utbildning och arbetar ute i samhället. Ofta sker det genom olika typer av mässor eller att föreläsare besöker din utbildning. På många utbildningar ingår praktik på en arbetsplats, där du får testa arbetsuppgifter inom ditt framtida yrke. På det sättet får du en inblick i hur ditt framtida arbete kan se ut  och värdefulla kontakter hos en möjlig arbetsgivare.

  Läs mer på sidan Därför Göteborg om varför du ska studera hos oss.

  Akademiker – vad är det?

  En akademiker är en person som har skaffat sig en högskoleutbildning, antingen vid en högskola eller ett universitet. För att få kalla sig akademiker måste högskoleutbildningen omfatta minst 180 högskolepoäng, det vill säga heltidsstudier under totalt tre år.