Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En lärare hjälper tre studenter med en uppgift under undervisning
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Utbildning leder till jobb

Det finns många olika anledningar till att studera på universitet. En del gör det för att senare kunna jobba med något som är roligt och utvecklande och som ger en högre lön. Andra vill lära sig nya saker och förstå samhället på ett bättre sätt. Oavsett varför, är det tydligt att utbildning leder till jobb.

Det görs ibland undersökningar som jämför livsvillkor för de som studerar vidare efter gymnasiet med dem som inte gör det. Undersökningarna visar att det finns många fördelar med att fortsätta studera efter gymnasiet. De som har högre utbildning har ofta bättre lön och starkare ställning på arbetsmarknaden samtidigt som de generellt sett har bättre hälsa än personer som har lägre utbildning.

Med en akademisk examen har du lättare att få jobb samtidigt som risken för att du ska bli arbetslös minskar. Du ökar också möjligheterna att leva ett friskare liv med bättre hälsa. När du studerar vid ett universitet eller högskola lägger du alltså grunden för en tryggare och hälsosammare framtid.

Göteborgs universitet ger en trygg framtid

När du studerat och tagit en akademisk examen vid Göteborgs universitet är chansen stor att du snabbt får ett jobb och etablerar dig på arbetsmarknaden. Under 2019 undersökte myndigheten Universitetskanslersämbetet (UKÄ) hur många studenter som skaffat sig ett jobb med stabil anställning och som inte varit arbetslösa under det senaste året. Mellan ett och ett och ett halvt år efter sin examen hade i genomsnitt 82 procent av de som tagit examen vid Göteborgs universitet etablerat sig på arbetsmarknaden. Antalet varierar något beroende på utbildning, men är generellt sett hög. Det är ett kvitto på att en examen vid Göteborgs universitet ger dig goda förutsättningar för en trygg och stabil framtid på arbetsmarknaden.

  Tips! Gör upp en plan

  Vad som är gemensamt för alla som studerar är att de vill någonstans – de har en plan eller idé som pekar in i framtiden. Samma sak gäller dig – du behöver fundera ut en plan (om du inte redan har en, förstås). Din plan för framtiden bestämmer vad du ska studera och vad du ska göra efteråt. När du har planerat färdigt kan resan börja.

  Yrkesexamen ger mest jobb

  Allra störst chans till jobb har de som läst en yrkesexamen. En yrkesexamen innebär att du studerar för att börja arbeta inom ett specifikt yrke, exempelvis som sjuksköterska, läkare, lärare eller jurist. Inom olika yrkesområden råder brist på arbetskraft, vilket förbättrar dina chanser att hitta ett jobb.

  För de flesta som utbildar sig är det dock inte bara tillgången på jobb eller lön som styr. Eftersom de förväntas använda kunskaperna från utbildningen i sitt framtida yrkesliv är det en fördel att även vara intresserad av utbildningen och yrket. Om du tycker ämnesområdet är intressant känns oftast studierna roligare och lättare att klara av.

  Vi har nära samarbete med näringslivet

  Många utbildningar vid Göteborgs universitet har täta samarbeten med näringslivet. Det betyder att du under utbildningen får träffa arbetsgivare och personer som tidigare gått din utbildning och nu arbetar ute i samhället. Ofta sker det genom olika typer av mässor eller att föreläsare besöker din utbildning. På många utbildningar har du också praktik ute på en arbetsplats. Då befinner du dig ute på en arbetsplats där du får testa på olika arbetsuppgifter kopplade till din utbildning och ditt framtida yrke. På det sättet får du en inblick i hur ditt framtida arbete kan se ut på en arbetsplats samtidigt som det också ger dig kontakter i arbetslivet som kan leda till jobb när du är färdig med studierna. 

  Läs mer på sidan Därför Göteborg om varför du ska studera hos oss.

  Akademiker – vad är det?

  En akademiker är en person som har skaffat sig en högskoleutbildning, antingen vid en högskola eller ett universitet. För att få kalla sig akademiker måste högskoleutbildningen omfatta minst 180 högskolepoäng, det vill säga heltidsstudier under totalt tre år.