Länkstig

Linda Åkeflo

Forskare

Vård vid långvariga
tillstånd
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Forskarstuderande

Avd för
onkologi

Om Linda Åkeflo

Linda Åkeflo disputerar inom ämnet onkologi, den 23 september 2022

Titeln på hennes avhandling är - Radiotherapy-induced late effects among female pelvic cancer survivors - sexual health, wellbeing and impact of nurse-led interventions

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Kvinnors hälsa efter bäckencancer förbättras genom sjuksköterskeledda mottagningar