Göteborgs universitet
Länkstig

NIH strokeskala (NIHSS)

Den här sidan innehåller instruktionsfilmer och en manual vars syfte är att underlätta en likformig tillämpning av NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) i Sverige. Målgruppen är de personalkategorier som tar hand om strokepatienterna när de kommer in akut till slutenvården.

Om strokeskalan - NIHSS

NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) är en klinisk skattningsskala för att värdera svårighetsgraden av stroke genom att skatta ett antal kliniska parametrar. Skalan går från 0 (inga strokesymtom) till max 42 (mycket svår stroke).

Manual och protokoll

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter så kan du vända dig till:

Mikael Jerndal, mikael.jerndal@vgregion.se

Hemin Sabir, hemin.sabir@regionhalland.se

Lars Rosengren, lars.rosengren@neuro.gu.se

Instruktionsfilmer

Navigate to video: Instruktionsfilm, kort version (ca 5 min.)
Video (04:22)
Instruktionsfilm, kort version (ca 5 min.)

Problem med att visa filmen?

Just nu skapar cookie-inställningar problem för vissa användare. Om du inte kan se filmen här på sidan, kan du gå till GU Plays webbplats:

Instruktionsfilm, kort version, GU Play >>>

Navigate to video: Instruktionsfilm, lång version (ca 20 min.)
Video (18:14)
Instruktionsfilm, lång version (ca 20 min.)

Problem med att visa filmen?

Just nu skapar cookie-inställningar problem för vissa användare. Om du inte kan se filmen här på sidan, kan du gå till GU Plays webbplats:

Instruktionsfilm, lång version, GU Play >>>

Om instruktionsfilmerna

Undervisningsfilmerna som visas här har tillkommit för att underlätta en likformig tillämpning av skalan (NIHSS) i Sverige. Det är av särskilt stort värde att alla nyinsjuknade strokepatienter värderas med skalan för att kunna bedöma effekten av olika behandlingsregimer och strokevårdens kvalitet i ett längre perspektiv. NIHSS registreras vid nyinsjuknade i det nationella kvalitetsregistret för stroke - Riksstroke.

Bägge filmerna visar samma undersökning. Film 1 är en kort version som tar drygt 4 minuter. Film 2 visar samma undersökning men med uppläst text och samtidig förevisning av NIHSS-protokollet och varar knappt 20 minuter.

Observera att filmerna visar en undersökning av en helt frisk person. Undersökningstekniken kan behöva modifieras beroende på strokepatientens symptom. Vi kommer att återkomma med en film med patientfall i senare skede.

Om NIHSS-manualen

Manualen baseras på tidigare svenska versioner och är i allt väsentligt oförändrad om än något moderniserad. Liksom undervisningsfilmen är avsikten med manualen att underlätta utlärning och en likformig tillämpning av skalan. NIHSS-manualen finns dels som en fysisk broschyr som har distribuerats till landets alla strokeenheter. Den kan i mån av tillgång rekvireras från Riksstroke. Dessutom finns den nerladdningsbar här på hemsidan (se ovan).

Målgrupp

Filmens och manualens målgrupp är framför allt de personalkategorier som tar hand strokepatienterna när de kommer in akut till slutenvården, som sjuksköterskor och läkare. De är inte instrument för certifiering av ”NIHSS-kompetens” för vetenskapliga studier. För det ändamålet finns internationella webbsidor som tillhandahåller den tjänsten. Se t ex BlueCloud® for Healthcare Professionals (www.healthcarepoint.com).

Produktion

NIHSS-manualen och filmen har tillkommit på initiativ av Nationella arbetsgruppen för stroke (tidigare Nationella programrådet), som är den del i Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  Ytterligare material kommer att läggas ut efter hand.

Har du frågor eller synpunkter så kan du vända dig till:
Mikael Jerndal, mikael.jerndal@vgregion.se
Hemin Sabir, hemin.sabir@regionhalland.se
Lars Rosengren, lars.rosengren@neuro.gu.se

Filmfoto: Robert Emilsson | Inspelad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 2017. I samarbete med Föreningen Akut Neurologi i Sverige.

Ansvarig: Lars Rosengren, ordförande i Nationella arbetsgruppen för stroke